Σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία όλα τα πατίνια για την κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο διατίθενται "γεφυρωμένα" με περιορισμό της μέγιστης ταχύτητας στα 25 χιλ/ώρα.
- dim